Eerst afbreken dan heropbouwen

De snelle heropbouw van een bedrijfsgebouw na een brand of zware storm start altijd met gespecialiseerde afbraakwerken en het ruimen van puin. Alle zwaar aangetaste delen van het bedrijfsgebouw moeten verder worden afgebroken en geruimd. Daarbij is het uiteraard van groot belang om de nog intacte en de te herstellen delen van het gebouw te vrijwaren van afbraak. Dit vereist precisiewerk door ervaren medewerkers en aangepaste machines. Ook voor het strippen van de niet-structureel aangetaste gebouwdelen zijn wij de geknipte partner.

Welke afbraakwerken zijn na brand of storm nodig?

Na een zware brand of storm is vaak een combinatie vereist van afbraakwerken en het strippen van (delen) van het gebouw.

Structureel aangetaste delen moeten volledig worden verwijderd. Niet-structureel aangetaste delen worden behouden en hersteld, mits het intern strippen van het gebouw én het ruimen van puin.

Wat er al dan niet kan blijven staan van het bedrijfsgebouw, is het resultaat van een grondige technische analyse. De afbraakwerken en het strippen zijn 100% maatwerk. Je selecteert hiervoor best een gespecialiseerde partner.

Snel afbreken en strippen betekent tijd winnen

Wij staan garant voor een uiterst snelle service voor de nodige afbraakwerken en het strippen. Zo werken onze medewerkers ook ’s nachts, tijdens de weekends of in de vakantieperiodes.

Zo start de heropbouw zonder vertraging, waardoor je bedrijf veel sneller opnieuw operationeel is.

Voor elke afbraakopdracht de juiste mensen en machines

Afbraakwerken en het strippen van gebouwen vereisen heel wat expertise. Voor elke opdracht selecteren wij de juiste afbraaktechnieken en aangepaste machines.

Bovendien is de bereikbaarheid van het af te breken gebouw niet altijd even eenvoudig, waardoor ook deze uitdaging om flexibiliteit en aangepaste oplossingen vraagt.

Cura beschikt over eigen medewerkers met vele jaren ervaring in gespecialiseerde afbraakwerken. Wij gaan geen enkele technische uitdaging uit de weg.

Zo maakt Cura deel uit van de Phenix Group. Binnen deze bedrijvengroep specialiseert de divisie RAZA zich in afbraakwerken.

Getroffen door brand- of stormschade?
Contacteer ons voor een eerste plaatsbezoek.