Blog

Brand-, water- of andere schade in je bedrijf? Ga voor een totaaloplossing

29/09/2017

Schade als gevolg van brand, storm of overstroming komt altijd ongelegen – zeker als je bedrijfsactiviteiten in het gedrang komen. In zo’n geval is het belangrijk dat je een beroep kunt doen op één betrouwbare partner die alle schade opmeet én herstelt.

Technische analyse van de geleden schade

Bij brand- of waterschade is een snelle technische analyse noodzakelijk. Daarom raden wij aan om in geval van calamiteiten ons zo snel mogelijk te contacteren – indien mogelijk samen met de verzekeringsmaatschappij. We kunnen dan snel rond de tafel zitten en een technische analyse plus kostenraming van de schade maken.

Vragen waar we in deze fase een antwoord op willen:

Van zodra de technische analyse achter de rug is, ontvang je een raming van de heropbouw. Dit gebeurt steeds in overleg met de verzekeringsmaatschappij, zodat je precies weet welke kosten gedekt zijn.

Afbraak van bestaande structuren

Voor we starten met de wederopbouw ruimen we het puin. Indien nodig breken we ook zwaar aangetaste delen van het bedrijfsgebouw af. Het ontmantelen van bestaande structuren en opnieuw bouwklaar maken van de bedrijfssite is een werk dat vakkundigheid en ervaring vereist. Het is vaak precisiewerk waarvoor we gespecialiseerde medewerkers en aangepaste machines inzetten.

Ontwerp en opbouw

Ook voor het ontwerp en de heropbouw kun je rekenen op onze totaalaanpak. Als zusterdivisie van Cubo heeft Cura alle expertise voor industriebouw in huis. Wij realiseren zowel staal- als betonbouw binnen een bijzonder kort tijdsbestek.

Op zoek naar een totaaloplossing na schade? Contacteer ons