Blog

Hoe de financiële schade na brand of storm beperken?

29/12/2017

Een bedrijfsbrand is een zware dobber, zowel financieel als emotioneel. Om de kosten toch enigszins te beperken, is het essentieel dat je snel weer aan de slag kan. In dit artikel vertellen we wat je moet doen en hoe je alles praktisch regelt.

Heeft een brand zonet (een deel van) je voorraad in de as gelegd? Is je kantoorgebouw met de grond gelijk gemaakt? Of hebben de verwoestende vlammen je productie aan banden gelegd? In al deze gevallen is een snelle heropstart erg belangrijk – zowel voor jezelf als voor je werknemers. Zo vermijd je een al te diepe financiële put, bovenop de materiële schade.

Snel handelen is de boodschap na een bedrijfsbrand

Snel handelen is de boodschap. Van zodra je contact hebt met je verzekering (daags na of zelfs de dag van de brand) neem je het best ook contact op met je aannemer. Als beide partijen gelijktijdig op de site zijn, vergemakkelijkt dat de samenwerking en bespaar je kostbare tijd. De aannemer kan meteen aftoetsen welke werken er al uitgevoerd kunnen worden en wie opdraait voor de kosten.

Puin ruimen en afbraak na brand

Eens de brandweer en de expert van de verzekering hun werk hebben gedaan, kan het grote werk beginnen. Puin ruimen en afbreken gaat snel, maar moet ook omzichtig gebeuren. Het is belangrijk dat de gevrijwaarde delen van het bedrijventerrein zo snel mogelijk opnieuw toegankelijk zijn voor werknemers.

Heropbouw van het originele pand

In de derde fase kan de heropbouw starten. Wanneer het gebouw in zijn oorspronkelijke staat wordt heropgebouwd, is er geen bouwvergunning nodig. Dat versnelt het hele proces aanzienlijk. Het pand wordt dan opnieuw opgebouwd volgens het oude plan zodat je snel weer operationeel bent.

Essentieel in het hele proces is een aannemer die van aanpakken weet en alles goed kan timen. Doe daarom een beroep op Cura.