Blog

Wat is het nut van een Business Continuity Plan?

31/10/2017

In het Business Continuity Plan wordt vastgelegd welke maatregelen een bedrijf of organisatie gaat nemen in geval van een ramp. Het is een onmisbaar document in het kader van Business Continuity Management omdat het een houvast biedt tijdens de eerste dagen en weken na een ramp, zoals een brand of stormschade.

Werd of wordt je bedrijf geconfronteerd met rampspoed, zoals een brand, wateroverlast of een andere natuurramp? Dan is een Business Continuity Plan onontbeerlijk. Het is een set van documenten waarin preventief wordt uitgewerkt wat er moet gebeuren om kritieke diensten te blijven leveren, zoals het produceren van goederen en het garanderen van een basisservice.

Beschrijving van alle essentiële processen

Het Business Continuity Plan focust op de continuïteit van het bedrijf. Een van de belangrijkste zaken die in het plan wordt opgenomen, is een beschrijving van alle essentiële processen die noodzakelijk zijn voor de operationaliteit van het bedrijf. Zo weet je in geval van een ramp perfect welke zaken voorrang verdienen en welke kunnen wachten. Daarnaast bevat het Business Continuity Plan ook een uitgebreide taakverdeling van alle werknemers.

Andere zaken die in het Business Continuity Plan staan:

Werkdocument dat moet worden verbeterd

Het Business Continuity Plan is een werkdocument dat voortdurend bijgewerkt en verbeterd moet worden. Het verdient dan ook aanbeveling om de uitvoer van het plan regelmatig te testen, zodat tekortkomingen en bottlenecks kunnen worden geïdentificeerd. Wanneer er effectief een ramp gebeurt, is het personeel perfect voorbereid op zijn taak en zullen de financiële en operationele gevolgen binnen de perken blijven.

Wil je meer informatie over het opstellen van een Business Continuity Plan? Vraag raad aan onze experts.