Blog

Wat zijn de REI-waarden voor brandweerstand?

24/03/2019

Een brand kan zich razendsnel verspreiden. Dat is nefast voor de overlevingskansen van de bewoners. Om de kans op een succesvolle evacuatie te vergroten, zijn er allerlei regels omtrent de brandweerstand van materialen. Die worden beoordeeld volgens de REI-classificatie.

Wat is de Europese REI-classificatie?

De REI-classificatie zegt iets over de brandweerstand van bouwmaterialen. Ze is opgebouwd uit:

Draagvermogen (R)

Het draagvermogen zegt iets over de stabiliteit van een bouwelement bij blootstelling aan brand. Des te groter het draagvermogen, des te minder kans op instortingsgevaar. Dit verlengt de evacuatietijd.

Vlamdichtheid (E)

Met de vlamdichtheid verstaan we het vermogen van een materiaal om de doorgang van vlammen en hete gassen te voorkomen. Een hoge vlamdichtheid is positief, want dan bestaat er minder kans op vlammen aan de niet-blootgestelde zijde.

Thermische isolatie (I)

Een brand brengt hoge temperaturen met zich mee. Met de thermische isolatie meet men het vermogen om de doorgang van warmte tegen te houden.

Brandweerstand in minuten

REI-waarden drukken we uit in minuten. Ze worden altijd naar beneden afgerond tot een van volgende tijden: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 of 360 minuten.

Neem bijvoorbeeld een muur met een stabiliteit van 130 minuten, een vlamdichtheid van 98 minuten en een thermische isolatie van 50 minuten. Die krijgt de waarden R120, E90 en I45.

Theorie en praktijk

Het is belangrijk om te weten dat REI-waarden getest werden met een bepaald brandverloop. Maar elke brand is anders. De praktische brandweerstand kan dus verschillen.