Blog

5 Tips om je magazijn veilig in te richten

08/08/2018

Safety first! Wereldwijd gebeuren er jaarlijks honderden ongevallen in magazijnen. Om die te vermijden, geven we enkele veiligheidstips voor de inrichting van jouw opslagplaats.

1. Veiligheid op en rond stellingen

Het grootste deel van een magazijn wordt ingenomen door stellingen/rekken. Die vormen dan ook het grootste veiligheidsrisico. Enkele aandachtspunten verkleinen de kans op een ongeluk:

2. Maak een verkeersplan

Voordat je met de inrichting van een magazijn start, is het een goed idee om een verkeersplan te maken. Dit plan kijkt naar het verkeer in het magazijn (voetgangers, vorkheftrucks, vrachtwagens…) en bepaalt wie waar mag rijden. Een scheiding van verkeerssoorten voorkomt ongevallen.

Net als op de openbare weg zorgen vloermarkeringen voor een duidelijke afbakening. Definieer zones voor opslag, rijlanen, voetpaden en parkeerplaatsen. Fysieke begrenzingen, zoals aanrijbeveiligingen en hekken, zijn ook een mogelijkheid.

3. Stockeer gevaarlijke stoffen in een apart gebouw

Een magazijn dient voor opslag. Maar niet alles mag in dezelfde ruimte. Gasflessen stockeer je bij voorkeur buiten. Ook uiterst brandbare stoffen en gevaarlijke chemicaliën bewaar je best in een apart gebouw (met de nodige veiligheidsvoorzieningen).

4. Vergeet de vloeren niet

De vloer is belangrijker dan je denkt. Werknemers kunnen bijvoorbeeld struikelen over oneffenheden. En sommige vloerbekledingen zijn te glad voor een magazijn.

Bij magazijnruimtes op een verdieping speelt ook de draagkracht van de vloer een rol. Een volgeladen magazijn weegt ettelijke tonnen. De draagvloer moet hierop voorzien zijn.

5. Jaarlijkse controle van de rekken

De EN 15635 norm verplicht een jaarlijkse inspectie van opslagsystemen. Tijdens deze controle kijkt men het ontwerp, gebruik en onderhoud van alle rekken na. Op deze manier kan je eventuele risico’s proactief aanpakken.