Blog

Wat is verzekerd bij stormschade?

22/06/2018

Een onweer brengt heel wat problemen met zich mee. Waterschade, omgevallen bomen, beschadigde wagens … laten de gedupeerde achter met een financiële kater. Gelukkig kan je terugvallen op verzekeringen. Er zijn verschillende polissen om de kosten van stormschade te dekken. Een overzichtje:

Schade aan het bedrijfsgebouw

Hoewel een brandverzekering niet verplicht is, nemen heel wat ondernemers het zekere voor het onzekere en sluiten toch een polis af. Deze verzekering zorgt voor gemoedsrust. Niet alleen bij brand, maar ook bij stormschade.

De brandverzekering komt tussenbeide bij materiële schade: een boom die op een bijgebouw valt, ramen die sneuvelen door hagelbollen, elektrische schade door een blikseminslag, enz.

We raden aan om de polis goed na te lezen. Soms zit niet alles in de basisdekking. Aanvullende verzekeringen vormen dan een oplossing.

Schade rond het bedrijfsgebouw

Stormen kunnen ook schade veroorzaken op het bedrijfsterrein. Denk bijvoorbeeld aan een omheining die het begeeft of beschadigde beplanting. Kijk even in de polisvoorwaarden of deze stormschade ook gedekt is. Zo niet, dan kan je een extra verzekering afsluiten.

Schade aan rollend materieel

Heel wat bedrijven hebben een grote vloot van rollend materieel, zoals auto’s, bestelwagens en vrachtwagens. Die zijn gevoelig voor stormschade omdat ze meestal in open lucht geparkeerd zijn.

In principe dekt enkel een omniumverzekering stormschade bij voertuigen. De gewone BA-autoverzekering komt niet tussenbeide.

Rampenfonds

Zware stormen worden soms erkend als ramp. In dit geval kan je een schadeclaim indienen bij het Rampenfonds, ook als je geen verzekering hebt.

Stappenplan bij stormschade

Heeft jouw bedrijf schade opgelopen door een hevige storm? Volg dan onderstaande stappenplan:

  1. Neem zoveel mogelijk foto’s van de schade als bewijs voor de verzekering.
  2. Contacteer zo snel mogelijk je verzekeringsmaatschappij om een dossier te openen.
  3. Laat eventueel noodherstellingen uitvoeren om extra schade te voorkomen. Voor definitieve herstellingen wacht je best op het advies van de verzekeraar.