Blog

Een vlotte heropstart na brand of storm? Zo zorg je ervoor

29/08/2017

Een zware storm of verwoestende brand die je bedrijf teistert? Je wenst het je ergste vijand niet toe. Gebeurt het toch, dan is een vlotte heropstart van groot belang. In dit artikel lijsten we alle elementen op die een vlotte heropbouw helpen verwezenlijken.

De eerste dagen na een ramp zijn cruciaal. Om snel een zicht te krijgen op de omvang van de materiële schade maak je het best de eerste dag al na de brand of storm een afspraak met je verzekering. Nodig ook een gespecialiseerde firma uit voor de opruimwerken en heropbouw. Zo verlies je weinig tijd en is de firma sneller operationeel.

Wat te doen na brand of storm?

Heb je te kampen met zware schade als gevolg van brand of noodweer? Zoek een betrouwbare partner voor een vlotte heropstart. Van zodra je groen licht krijgt van de verzekeringsmaatschappij kan er gestart worden – vaak vinden de eerste ruim- en reinigingswerken al binnen de 24 uur plaats. Daarnaast is het belangrijk dat er een inschatting gebeurt van de geleden schade en dat er een actieplan wordt opgesteld om alles zo vlot mogelijk te herstellen.

Zijn er delen van de bedrijfssite gevrijwaard? Dan is het belangrijk dat dat deel vlot én veilig toegankelijk is voor de werknemers. Dienen er in het licht van de veiligheid sloopwerken te gebeuren? Dan moeten ook daar de nodige afspraken voor worden gemaakt.

Neem contact op met Cura

Heeft jouw bedrijf zware schade geleden als gevolg van brand of stormweer? Neem vandaag nog contact met ons. Cura is onderdeel van de Phenix Group, gespecialiseerd in afbraak én bouw van industriële sites. Van sloop- tot heropbouw: wij plannen heel het afbraak- en herstelproces optimaal in zodat je snel weer aan de slag kunt. Onze experts zetten alles in gang voor een snelle wederopbouw.